F13_Panel_EconomyOfSustainableConstrcution
 
 
Rolf Soiron, Marc Angélil, Nirmal Kishani, Ashok B. Lall, and Werner Sobek, Translation: Barbara Gadomska
“ZARZĄDZANIE DOMOSTWEM. EKONOMIA BUDOWNICTWA ZRÓWNOWAŻONEGO” 

in Zawód:Architekt #65,
February 2019
pp. 86 – 94

This website has been archived and is no longer maintained.